Witam serdecznie,

W załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

--

Z poważaniem,

*Mirosław Czuchryta*
Urząd Gminy Lubartów | ul. Lubelska 18A | 21-100 Lubartów
http://www.gmina-lubartow.pl
tel. 81 855 35 86

Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów, tel. 81 855 35 86, e-mail:
ug@gmina-lubartow.pl jest Wójt Gminy Lubartów. Więcej informacji na
temat zasad przetwarzania danych oraz praw przysługujących Pani/Panu w
związku z ich przetwarzaniem znajduje się pod adresem:
http://uglubartow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=340

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść
e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę
lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

W dniu 28.09.2020 o 07:47, sprawa-29087@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Załączniki

  • odp_inf_publ-uslugicyfrowe.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list