---------- Forwarded message ---------
Od: Karol Kołakowski <{{ email }}>
Date: śr., 30 wrz 2020 o 09:26
Subject: FW: FW: Cyfryzacja gmin
To: <{{ email }}>

Przesyłam odpowiedzi na prośbę o udzielenie informacji.

Sekretarz Gminy Rząśnik

Karol Kołakowski

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

a)

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet
w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

d)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

a)

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

c)

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

b)

Zachęcamy do komentarza, jeśli rzucałby on dodatkowy kontekst na udzielone
odpowiedzi.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres: {{ email }}

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
adres email: {{ email }}
skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
www.siecobywatelska.pl
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

[image: Obraz usunięty przez nadawcę.]

--

-------------------

Urząd Gminy Rząśnik

ul. Jesionowa 3

07-205 Rząśnik

tel. (29) 59 29 260

www.rzasnik.pl

www.bip.rzasnik.pl

___________________

Treść otrzymanej wiadomości jest poufna i chroniona przepisami prawa,
skierowana tylko do konkretnego odbiorcy. Odbiorcą może być jedynie
jej adresat lub upoważniona przez adresata osoba. Jeśli odbiorca
niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, lub
upoważniono przez adresata osobą, niniejszym informuje, że wszelkie
rozpowszechnianie lub powielanie niniejszej wiadomości jest
zabronione. Jeżeli ta wiadomość dotarła do Ciebie omyłkowo, proszę
bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą
wiadomość o treści „ Wiadomość dotarła do mnie omyłkowo” i usunąć ją z
poczty. Dziękuję

Załączniki

  • image001_kQ37uQX.jpg