O.1431.80.2020

Szanowni Państwo,

nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28
września 2020 roku w załączniku przesyłam pismo dotyczące wyznaczenia
nowego terminu.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Z poważaniem

--
Ewa Dąbrowska-Gulcz
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Gostyniu
tel. 65 5752113

-------------------------
_Wiadomość ta zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
wykasować wiadomość._
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia, dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia
korespondencji. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w
Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.gostyn.pl [1].

Links:
------
[1] http://www.biuletyn.gostyn.pl

Załączniki

  • 1431_80_2020_wyznaczenie_terminu.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • KlauzulaInformacyjna.docx (nieskanowany) Skanuj