SOO.1431.11.2020

W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 28
września 2020 r., uprzejmie informuję, co następuje:

1\. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
**a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap**
**b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym***
**c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.**
**d) Zwykłym mailem**
e) Inny sposób: **Za pomocą aplikacji miejskiej _gdynia.pl_ w zakresie
zgłoszeń dotyczących usterek miejskiej infrastruktury**

_* - platforma „Cyfrowy Urząd”_

2\. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
**b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)**
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3\. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
**a) Tak***
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

_* - w przepisach normujących wykonywanie czynności kancelaryjnych nie
funkcjonuje pojęcie „elektroniczny obieg dokumentw”, stąd nie wiemy, czy
pytacie Państwo o system teleinformatyczny do elektronicznego zarządzania
dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych,
dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie
dokumentów elektronicznych czy też o sposób dystrybucji pism w podmiocie. W
tut. Urzędzie obowiązuje tradycyjny (papierowy) system wykonywania czynności,
ale wspierany narzędziem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg
dokumentów w podmiocie._

4\. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją **
** b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
**c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji**
**d)** **Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową**
e) Inne, jakie?

5\. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
**a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany**
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

podmiot udostępniający informację – Prezydent Miasta Gdyni

osoby, które odpowiadają za treść informacji – Małgorzata Czaja, Piotr
Wiśniewski

osoba, która udostępniła informację – Aleksandra Kucia-Maćkowska

data udostępnienia – 8 października 2020 r.

\--
![](cid:{{ email }})

Załączniki

  • stopka.png