Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przesłane zapytanie. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na
pytania zawarte we wniosku:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany - Wykonane
zostało przyłącze światłowodowe do urzędu gminy. Od przyszłego roku
będziemy mogli skorzystać z możliwości internetu światłowodowego.
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie. Z poważaniem,

Urząd Gminy Sawin

ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: ug@sawin.pl

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest Wójt Gminy Sawin z siedzibą w 22-107 Sawin, ul Chutecka 12. Dane są
przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi
na Pana/Pani korespondencję, jak również w celu archiwizacji.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi.

Niniejsza wiadomość jest kierowana jedynie do użytku podmiotu lub osoby,
do której jest adresowana. W związku z tym może zawierać informacje
kierowane wyłącznie do określonego adresata. Jeżeli Pani/Pan nie jest
odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o
tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią, a następnie skasować ją.
Zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
lub inne przetwarzanie tej wiadomości i informacji w niej zawartych. W
przypadku podjęcia któregoś z powyższych działań, może być ono uznane za
naruszające prawo.

--

URZĄD GMINY SAWIN
ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin tel./fax 82 567 30 12 e-mail: ug@sawin.pl

Pobierz list