Dzień dobry,

W załączeniu przesyła się odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,

Alicja Wąsik

Sekretariat

Urząd Gminy Liszki

(12) 257-65-31

Urząd Gminy Liszki
Liszki 230
32-060 Liszki

e-mail: {{ email }}

<https://www.liszki.pl/stopka/logo.png>

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Liszki z siedzibą w Liszki 230; 32-060 Liszki. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora pod adresem: <http://bit.ly/rodoliszki> http://bit.ly/rodoliszki

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pani/Pan zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pani/Pan ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

Załączniki

  • kyoScan-10.9.2020-11.24.57.pdf (nieskanowany) Skanuj