Narewka, 09.10.2020 r.

S.1431.61.2020

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję
jak niżej;

1. Urząd Gminy Narewka oferuje następujące rozwiązania cyfrowe mieszkańcom:
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym: Cyfrowy Urząd Wrota
Podlasia
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób: aplikacja mobilna LUPE

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź):
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi):

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

Z poważaniem,

Jan Chomczuk

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Narewka

ul. Białowieska 1

17-220 Narewka

Tel.: 85 682-98-91

Klauzula poufności
<http://www.narewka.pl/narewkagmina/userfiles/file/Urzad/Klauzula%20poufnosc
i.pdf>