Witam,

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie w załączniku przesyła odpowiedź na
informację publiczną.

Magdalena Potrzebowska

Informatyk

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1

62-740 Tuliszków

Tel. 63 279 17 77

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest przeznaczona wyłącznie dla
określonego adresata i może zawierać informacje służbowe lub inne informacje
poufne prawnie chronione. Jeżeli nie jesteście Państwo właściwym adresem
wiadomości lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki, prosimy o
tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i trwale usunąć otrzymaną
wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, przechowywanie, przetwarzanie,
ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji w całości lub w
części jest zabronione i może być ono uznane za naruszające prawo.

Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Tuliszków (pl.
Powstańców Styczniowych 1863 r.1, 62-740 Tuliszków ) reprezentowana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków. Szczegółowy obowiązek informacyjny
znajduje się na stronie internetowej: http://bip.tuliszkow.pl/ (zakładka
Ochrona Danych Osobowych)

Załączniki

  • image001_DOiEX7l.png (nieskanowany) Skanuj
  • odpowiedź.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list