Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2003 roku o dostępie do
informacji publicznej.

Z poważaniem

Edyta Ozgowicz

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Kożuchowie

Tel. 68 355 59 76; 502 260 020

edyta.ozgowicz@kozuchow.pl

logo kożuchów3

Załączniki

Pobierz list