Serniki,12 pażdziernika 2020 r..

*Urząd Gminy Serniki*

*Serniki 1A*

*21-107 Serniki*

OR.1431.53.2020

**

**

Urząd Gminy Serniki (gmina wiejska) w odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.09.2020 r. informuje:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*_
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
_*d) Zwykłym mailem*_
e) Inny sposób
2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
*_d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)_*
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet
3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
_*a) Tak*_
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
_*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji*_
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?
5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
_*a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany*_
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

**

*Z up. Wójta Gminy*

*(-) Beata Gregorowicz*

*Sekretarz Gminy*