Dzień Dobry

Urząd Gminy w Odrzywole przesyła odpowiedź na wniosek z dnia
28.09.2020r. w spr. udzielenia informacji publicznej :

ad. 1a) tak załatwianie spraw przez e-Puap

ad. 1b) Nie

ad. 1c) Nie

ad. 1d) Tak załatwianie spraw zwykłym e-mail

ad. 1e) nie dotyczy

ad. 2a)  nie dotyczy

ad. 2b) tak - większość usług jest możliwa do realizacji bez wizyty w
Urzędzie (50-75%)

ad. 2c) nie dotyczy

ad. 2d) nie dotyczy

ad. 2e) nie dotyczy

ad. 3a) Tak

ad. 3 b i c - nie dotyczy

ad. 4c) brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

ad. 4 a,b, d, e - nie dotyczy

ad. 5e) Nie choć byłaby taka potrzeba

ad. 5 a,b, c, e - nie dotyczy

Z poważaniem
Sekretarz Gminy
Genowefa Cecylia Pogorzała

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w
Odrzywole z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
<mailto:kancelaria.odo@gmail.com>
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu mailowego, a
w tym przekazania informacji
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca
obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w
dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem
poczty elektronicznej: sekretariat@odrzywol.eu
<mailto:sekretariat@odrzywol.eu>

Szanowni Państwo, Państwa adres e-mail został pozyskany z
ogólnodostępnych źródeł lub od Państwa bezpośrednio (jednak przed
wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
RODO). Wiadomość ma charakter jedynie informacyjny. Szanujemy Państwa
prywatność. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości,
prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego na adres: sekretariat@odrzywol.eu
<mailto:sekretariat@odrzywol.eu> wpisując w temacie: usuń z bazy.

Pobierz list