Szanowni Państwo

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.08.2017 r. przesłany pocztą elektroniczną, uprzejmie informujemy, że zaistniała konieczność przeprowadzenia analiz niezbędnych do ustalenia, czy wniosek znajduje oparcie w prawie, w szczególności, czy mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, a jeśli tak, to czy zachodzą negatywne przesłanki udostępnienia informacji publicznej. W konsekwencji ustosunkowanie się do wniosku na obecnym etapie nie jest jeszcze możliwe, a wszechstronna jego analiza wymaga skorzystania z uprawnienia określonego w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W zaistniałej sytuacji informujemy, że ustosunkujemy się do Państwa wniosku po przeprowadzeniu niezbędnych analiz w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. nie później niż do dnia 25.10.2017 r.

Skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się w załączniku do tej wiadomości. Oryginał pisma zostanie wysłany pocztą na adres:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Z poważaniem,

Łukasz Plonus

Specjalista Służby Leśnej ds. Komunikacji społecznej i projektów zewnętrznych

Nadleśnictwo Gdańsk
ul: Morska 200
81-006 Gdynia

tel.: +48 (58) 667 42 80
fax.: +48 (58) 667 42 53
tel. kom. +48 661 456 121

e-mail: <javascript:main.compose('new',%20't=tomasz.kaliszewski@gdansk.lasy.gov.pl')> lukasz.plonus@gdansk.lasy.gov.pl

Załączniki

Pobierz list