Szanowni Państwo

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, poniżej przedkładam odpowiedzi na poszczególne pytania:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom?
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w Państwa urzędzie
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu? (możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
Wdrożony w Urzędzie Gminy Sieciechów system Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją w pełni się sprawdził, jest bardzo poręczny i praktyczny.

Z poważaniem

Mirosława Pachocka

Kierownik Referatu Organizacji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych

Tel. 48 621 60 08 wew. 22