W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przesłany drogą elektroniczna  do tut. Urzędu w dniu 28.09.2020 r.

Przesyłam w załączeniu skan wypełnionej ankiety.

--
Elżbieta Twardy Urząd Gminy Borowa
{{ email }}

Załączniki

  • ankieta.pdf