Dzień dobry,

w nawiązaniu do złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej, data wpływu 28.09.2020, znak WOU.1431.140.2020,
dotyczącego rozwiązań cyfrowych w gminie, przesyłam pismo ws terminu załatwienia wniosku.

z poważaniem

Henryka Michalczewska
główny specjalista
Wydział Organizacji Urzędu
Urząd Miejski w Wołominie
22 763 30 32

Załączniki

Pobierz list