Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach w załączeniu przesyła
informację na zapytanie o udostępnienie informacji publicznej z dnia
25.08.2017 przesłany pocztą elektroniczną.

Sporządziła

Barbara Dziekońska

Specjalista ds. pracowniczych

Załączniki