O.1431.80.2020

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Szanowni Państwo,
nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
września 2020 r. oraz pisma wyznaczającego nowy termin, w załączniku
przesyłam odpowiedź na wniosek.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem
--
//Ewa Dąbrowska-Gulcz //
Urząd Miejski w Gostyniu
Wydział Organizacyjny
ul. Wrocławska 256 pok. nr 13
tel. 65 5752113/
__________________________________________________/
/
Wiadomość ta zawiera informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej
wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub
jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż
te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku
otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i
wykasować wiadomość./
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia, dane osobowe
będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia
korespondencji. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w
Biuletynie Informacji Publicznej www.biuletyn.gostyn.pl
<https://biuletyn.gostyn.pl/artykul/297/10042/dane-osobowe>.

Załączniki

  • 1431_80_2020_odpowiedz.docx (nieskanowany) Skanuj
  • 1431_80_2020_zalacznik.docx (nieskanowany) Skanuj