W załączeniu przesyłam odpowiedzi do zadanych pytań ;1a,d;2a;3b;4c,e brak zainteresowania mieszkańców,;5a,

Pobierz list