Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

Beata Radziszowska

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

tel. +48 68 376 07 77, 795 557 100

e-mail: <mailto:b.radziszowska@szprotawa-um.pl>
b.radziszowska@szprotawa-um.pl

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

tel./fax +48 68 376 38 11

<http://www.szprotawa.pl/> www.szprotawa.pl

Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki mogą zawierać informacje
poufne lub inne, chronione przepisami prawa, które przeznaczone są wyłącznie
do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli
nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe
powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym
otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Przypominamy, że
ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w
związku z treścią wiadomości, zawierającej informacje chronione przepisami
prawa przez osoby inne niż adresat jest surowo wzbronione.

Załączniki

  • image001.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Sieć_Obywatelska.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list