Dzień Dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej zarejestrowany
w dniu 28 września 2020 r. poniżej udzielam odpowiedzi (pogrubiona treść) na
zamieszczone w wystąpieniu pytania:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Z poważaniem

Andrzej Hinc

Sekretarz Gminy

_____

GMINA STARA KISZEWA

ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 60 20, fax 58 687 60 42
NIP 591-16-00-753 REGON 191-675-244

----------------------------------------------------------------------------
-----------------
Treść tej wiadomości wraz z załącznikami jest poufna i prawnie chroniona,
jej odbiorcą może być jedynie jej adresat(ci).Jeśli otrzymał/a Pan/i
niniejszą wiadomość przez pomyłkę, informujemy, że rozpowszechnianie lub
kopiowanie oraz jakiekolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może
naruszać prawo. Prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie wiadomości bez
otwierania załączników.
_________________________________________________________
The contents of this message and any attachments are confidential and
legally protected and are intended solely for the addressee(s). Should you
receive this message by mistake , you are hereby notified that any
disclosure, reproduction, distribution or use of this strictly prohibited
and may infringe the law. Please inform the sender by reply transmission and
delete the message without opening the attachments.
____________________________________________________________________________
_______

Obowiązek informacyjny: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679, uprzejmie informujemy, że posiadamy w swoich zasobach
Państwa dane osobowe tj. adres e-mail związane z wysyłką powiadomień
służących realizacji zadań służbowych. Dane te przetwarzane są wyłącznie do
celów dla których ostały podane. W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu
do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy za
pośrednictwem kontaktu z Administratorem danych.
Administrator Danych: Gmina Stara Kiszewa, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara
Kiszewa, Tel: 58 687 60 20,
E-mail: <mailto:urzadgminy@starakiszewa.pl> urzadgminy@starakiszewa.pl

Załączniki

Pobierz list