SG.1431.16.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do
informacji publicznej niniejszym udzielam odpowiedzi zgodnie z
przedstawionym wykazm:

Ad.1 - a); b); c); d)

Ad.2 - b);

Ad.3 - a);

Ad.4 - c);

Ad.5 - a).

Z upoważnienia

Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego

Jolanta Niegrzybowska

Sekretarz Gminy

Pobierz list