Witam,

Poniżej odpowiedzi na Państwa zapytanie:

1\. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybor
kilku odpowiedzi)

**a) Za łatwianie spraw za pośrednictwem ePuap**

b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na ktorej można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

c) Usługi cyfrowe urzędu, w ktorych identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposob.

d) Zwykłym mailem

e) Inny sposob

2\. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)

**b) Wi ększość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)**

c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)

d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

e) Usługi urzędu w ogole nie są dostępne przez Internet

3\. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentow?

**a) Tak**

b) Nie

c) Trudno powiedzieć

4\. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybor kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, ktora miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.

**b) Pracownicy urz ędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań**

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową

e) Inne, jakie?

5\. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

**b) Tak, ale maj ą Państwo obawy czy to wystarczy**

c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona

d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

e) Inne, jakie.

Pozdrawiam

Marek Śliwiński

UM Oborniki Śląskie

Pobierz list