00.1431.75.2020.PG

Do:

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

tel/ 22 844 73 55

mail: biuro@siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.09.2020 r. dotyczący udzielenia
informacji publicznej odnośnie cyfryzacji gmin uprzejmie informuję, iż:

Ad.1:

odpowiedź d)

Ad.2:

odpowiedź d)

Ad.3:

odpowiedź b)

Ad.4:

odpowiedź a)

odpowiedź b)

odpowiedź c)

odpowiedź d)

Ad.5:

odpowiedź d)

Wyrażam przekonanie, iż udzielona informacja okazała się wyczerpująca.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

z poważaniem

Grabowski Piotr

st. inspektor UG Zawady

Pobierz list