W dniu 28.09.2020 o 07:54, sprawa-31010@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

tel./fax +48 91 466 79 50 / +48 91 466 79 51

herb Morynia

Urząd Miejski w Moryniu
Plac Wolności 1
74-503 Moryń
tel./fax +48 91 466 79 50 / +48 91 466 79 51

www.moryn.pl <https://www.moryn.pl>

--- OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO ---

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej
jako RODO], informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest: Gmina Moryń reprezentowana przez Burmistrza Morynia, z siedzibą w
Moryniu(74-503), ul. Plac Wolności 1, tel. +48 (91) 466 79 67, e-mail:
um@moryn.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moryń pod adresem:
http://bip.moryn.pl/strony/6322.dhtml

Pobierz list