W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną w zakresie
cyfryzacji gmin informuję:

Ad. 1 a, d
Ad. 2 b
Ad. 3 a
Ad. 4 a, c
Ad. 5 c

Joanna Kardaś
Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskiem
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

--
Joanna Kardaś
Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Drawsku Pomorskiem
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

Pobierz list