SKO.1431.31.2020

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Wielkie Oczy informuje, że:

Ad. 1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom?
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
d) Zwykłym mailem

Ad. 2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie?
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy

/Sporządził://
//Krzysztof Bołotiuch/

*Urząd Gminy Wielkie Oczy*
ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
tel./fax: 16 631 01 26
e-mail: ug@wielkieoczy.info.pl

W dniu 2020-09-28 o 07:50, sprawa-30060@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list