W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy Tarnawatka informuje:

ad1. a, c

ad2. d

ad3. b

ad4. c

ad5. d

Marian szałapski sekretarz gminy

W dniu 28.09.2020 o 07:47, sprawa-28966@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list