Przepraszam za opóźnienie:

z poważaniem:
--

*Waldemar Kozak*
*Sekretarz Gminy Czemierniki*
e-mail: waldek@czemierniki.eu

URZĄD GMINY CZEMIERNIKI
ul. Zamkowa 9
21-306 Czemierniki
tel.: 833068254
fax: 833068258
www.czemierniki.eu
www.posiedzenia.pl/czemierniki

-------------------------------------------------------------------------------------------
*Prosimy o rozważenie czy wydrukowanie tego maila jest konieczne.*
Oszczędzając papier przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść
e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę
lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Załączniki

  • ccmggefepafffoop.png (nieskanowany) Skanuj
  • SE.1431.15.2020.WK_-_sprawa-28947.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list