IP.1431.46.2020

Ad. 1 – a), d), e)

Ad. 2 – b)

Ad. 3 – c)

Ad. 4 – a), b)

Ad. 5 – e) – właśnie zakończył się wspólny projekt 6 gmin i jest wdrażany pn. „Wzrost efektywności i dostępności e-usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug” (wymiana sprzętu i softu, modernizacja aplikacji mobilnej, uruchomienie portalu interesanta, e usługi na platformie, rozbudowa funkcjonalności portalu internetowego i dostosowanie do wymagań WCAG 2.0, uruchomienie i rozbudowa EZD, e-usługa udostępniająca MPZP i umożliwiająca generowanie wypisów)

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

Załączniki

  • image001_O1zDAj6.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list