Dzień dobry,

udzielam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący cyfryzacji gmin, który wpłyną do tut. urzędu w dniu 28.09.2020 r.:
1. a,b,d.
2. d.
3. b.
4. c.
5. a.

Iwona Prażmo
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urząd Gminy niemce

Pobierz list