Obrzycko, dn. 06.10.2020 r.

OR.1431.32.2020

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska *

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa *

**

**

*UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ*

**

**Urząd Miasta Obrzycko na podstawie art. 5, art. 10 oraz art. 13 ustawy
o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z
2019 r. poz. 1429 ze zm.)
w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.09.2020 r., (data wpływu do tut.
urzędu: 28.09.2020 r.) informuje, że:

1.rozwiązania cyfrowe, jakie oferuje urząd mieszkańcom:

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Zwykłym mailem

2.możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w tut. urzędzie:
a) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%).

3.Tut. Urząd funkcjonuje zgodnie z Elektronicznym Obiegiem Dokumentów.

4.Problemy w transformacji cyfrowej urzędu, to:

5.a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania
i wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji.

6.Obecnie Urząd Miasta Obrzycko nie uczestniczy w programie cyfrowej
transformacji urzędu.

Otrzymują:

1) adresat,

2) a/a.

W dniu 2020-09-28 o 07:53, sprawa-30808@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Joanna Lewandowska Podinspektor ds. kancelaryjno - organizacyjnych oraz
obsługi rady miasta Urząd Miasta Obrzycko Rynek 19 64-520 Obrzycko Tel.
61 29 13 187 wew. 201

Pobierz list