Gmina Ropczyce udziela odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznych z dn.28.09.2020 r.

1.Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom ? Odpowiedź :

- załatwienie spraw za pośrednictwem ePuap

- załatwienie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym

- zwykłym mailem

2.Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa Urzędzie. Odpowiedź :

-większość usług urzędu jest możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca w urzędzie ( 50 do 75 % )

3.Czy w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów ? Odpowiedź :

- Tak

4.Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu ?
Odpowiedź :

- trudności w propagowaniu usług cyfrowych wśród mieszkańców

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie ? Odpowiedź :

- nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań jest już wdrożona

Pobierz list