W dniu 28.09.2020 o 07:48, sprawa-29486@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję:

Ad. 1
odp.:
a) załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) zwykłym mailem
Ad. 2.
odp.:
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
Ad. 3.
odp.:
a) Tak
Ad. 4.
odp.:
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
Ad. 5.
odp.:
a) Tak i wiążemy z nim wielkie nadzieje na zmiany

Z poważaniem,
*Maria Budz*
Sekretarz Gminy Poronin
*tel. 18 2074112*
*www.poronin.pl / fb.com/GminaPoronin*
LOGO Gmina Poronin

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Poroninie,
ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe w celu
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
wykonania umowy/umów, której jest Pan/i stroną, podjęcia działań na
Pana/i żądanie lub na podstawie udzielonej zgody.
Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 lit. a, b, c i e RODO
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/i danych osobowych
dostępne są na stronie Urzędu www.poronin.pl <http://www.poronin.pl/>
lub pod adresem e-mail: ochronadanych@poronin.pl.

Załączniki

  • logo_poziom2.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list