Twoja wiadomość

Do: 0714 N.Mrągowo
Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
Wysłano: 4 listopada 2020 08:49:21 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: 6 listopada 2020 00:46:19 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.