WITAM

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--

Łukasz Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urząd Gminy Kraśnik
tel. 81 826 41 65

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek
działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,
który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i
usunięcie
tego materiału z komputera.

Załączniki

  • 25-2020_informacja_publiczna_-__rozwiązania_cyfrowe.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list