Łask, 16.11.2020 roku Zn.spr.: Z.0172.22.2020

Nadleśnictwo Kolumna przesyła w załączniku odpowiedź na Państwa wniosek o dostęp do informacji.
Z poważaniem
Michał Falkowski
Z-ca Nadleśniczego
Nadleśnictwa Kolumna

Załączniki