Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż wobec braku możliwości przewidzianej przepisami kpa przesłania decyzji administracyjnej, elektronicznie na adres e-mail, niewskazania adresu administracyjnego, w dniu 7 września br decyzja administracyjna nr 18 /2017 przesłana zostanie listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru za pośrednictwem operatora pocztowego na adres widniejący w KRS.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Gogowska
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie
ul. Marszałkowska 82

Tel. 22 55 39 999,
Fax.22 55 39 554.

m.gogowska@warszawa.sr.gov.pl

Niniejsza wiadomość jest własnością Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie i może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tę wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

Pobierz list