Dzień dobry,

poniżej odpowiedzi na Państwa pytania.

1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
Jest miesięcznikiem. W ciągu roku jest wydawanych 11 numerów (lipiec i
sierpień jest łączony w jednym numerze)

2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
Jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online (w PDF);

3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
średniego nakładu rocznego w 2019 roku. Nakład w 2019 r. Wyniósł 38500
egz. (od początku pandemii gazeta jest roznoszona do domów i nakład
zwiększono do 5300 miesięcznie)

4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
Jest bezpłatna;

5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
Tak;

6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
tekstów płatnych.
Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez mieszkańców, (można wybrać
kilka odpowiedzi):
Instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);

8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
kilka odpowiedzi):
Żadne z powyższych.

Z poważaniem:

Robert Grabowski

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim
ul. Sportowa 9 Brzezinka
32-600 Oświęcim
NIP 549-24-32-706