A-052-256/2017

W załączeniu uprzejmie ponownie przesyłam  wersję elektroniczną pisma (Z
up.) Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.  z dnia 16.08.2017 r.,
stanowiącego wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu
publicznego przetworzenia informacji publicznej.

Z poważaniem
--

st.sekr. sąd. Daria Krzemień-Mitz
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

Załączniki

Pobierz list