Dzień dobry,
W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji przesłanym droga elektroniczną w dniu 04.11.2020 do Nadleśnictwa Spała w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem

Renata Jaguścik
Specjalista ds. Administracji i Edukacji
tel. kom.: +48 602 470 643

[logo spala mniejsze]
97-215 Inowłódz, Spała, ul. Gabrysiewicza 2
tel.: +48 44 725 70 50, tel. sekr.: +48 44 725 70 50

spala.lodz.lasy.gov.pl

Informujemy, że nadawcą wiadomości i administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Spała z siedzibą w Spale ul. A. Gabrysiewicza 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Nadleśnictwo Spała odbywa się w ramach korzystania przez Państwa z jego usług. Państwa dane osobowe - zgodnie z obowiązującym prawem - Nadleśnictwo Spała będzie mogło przekazać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie nadleśnictwa oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania. Osoby fizyczne, których dane dotyczą dysponują m. in. prawem żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia przez Nadleśnictwo Spała usług, jest realizacja zawartych umów, zleceń oraz Państwa zamówień.

Załączniki

Pobierz list