Dzień Dobry
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze przesyła - w załączeniu - odpowiedź na zapytanie przesłane pocztą elektroniczną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

Dariusz Kiewlicz
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
tel.: +48 68 4558529 lub
325 44 -51 wew. 372

[LOGO_RDLP_poziom_krzywe2]

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a
tel. sekr.: +48 68 45 58 500

www.lasy.gov.pl<http://www.lasy.gov.pl/>

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje.
Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material.
Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.
If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer.

Załączniki

Pobierz list