Dzień dobry!

Nadleśnictwo Grodziec przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z upoważnienia Nadleśniczego

Kornelia Klinowska

Starszy referent ds. administracji

tel. kom.: +48 534 337 765

62 - 580 Grodziec, ul. Leśna 50

tel. 63 248 50 27 fax 63 248 50 27 wew. *8
<http://www.grodziec.poznan.lasy.gov.pl/> www.grodziec.poznan.lasy.gov.pl

Pragniemy poinformować, iż administratorem Państwa danych osobowych (ADO)
jest Nadleśnictwo Grodziec, z siedzibą ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec. Pełna
treść obowiązku informacyjnego znajduje się na naszej stronie www -
<http://www.grodziec.poznan.lasy.gov.pl/documents/688762/0/N.+Grodziec+Klauz
ula+og%C3%B3lna.pdf/a7c36757-67e8-be01-a863-c61de54904ba> kliknij tutaj..

Niniejsza wiadomość została wysłana w celu realizacji czynności urzędowych,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania
władzy powierzonej w związku z realizowaniem zadań przez Administratora.

Załączniki

Pobierz list