Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu w załączniku przesyła pismo.

Z poważaniem

Agata Łukomska - Hłopaś

specjalista służby leśnej

tel. kom.: +48 385 60 85

26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68

tel.: +48 48 385 60 85, tel. sekr.: + 48 48 385 60 00

<http://www.lasy.gov.pl/> www.radom.lasy.gov.pl

Załączniki

Pobierz list