Z poważaniem

Jerzy Krefft
Rzecznik prasowy RDLP w Gdańsku
tel. kom. +48 602 216 575
tel. 58 3212217
jerzy.krefft@gdansk.lasy.gov.pl

________________________________
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
NIP 583-000-76-37

www.gdansk.lasy.gov.pl<http://www.gdansk.lasy.gov.pl/>
sekretariat@gdansk.lasy.gov.pl<mailto:sekretariat@gdansk.lasy.gov.pl>

tel. 58 321 22 00
fax 58 302 11 25

[X] [X] [X]
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) od 1924 r. opiekuje się w imieniu Skarbu Państwa i obywateli ogólnonarodowym dobrem, jakim są lasy. Prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną, chroniąc lasy przed różnymi zagrożeniami, zwiększając ich powierzchnię i zasobność, dbając o różnorodność biologiczną, a jednocześnie udostępniając je wszystkim oraz zaspokajając zapotrzebowanie polskich firm i rodzin na drewno. Pracujemy dla lasu i dla ludzi.
Z dniem 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym, wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, iż na stronie internetowej: http://www.gdansk.lasy.gov.pl/rodo zawarte są szczegółowe informacje w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Załączniki

Pobierz list