Zn. spr. ZG.0172.8.2020

Dzień Dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź Nadleśnictwa Namysłow na przesłany przez
Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

st. spec. SL Małgorzata Lizurej

Nadleśnictwo Namysłow

Załączniki

Pobierz list