W odpowiedzi na zapytanie, informuję, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie nie wydaje żadnej gazety.
Natomiast Urząd Gminy Goworowo wydaje Biuletyn, który jest kwartalnikiem (nie gazetą), w związku z tym proszę kierować pytania na maila:
ug@goworowo.pl

Pobierz list