witam
W nawiązaniu do e-maila przesłanego do naszego wydawcy Lubartowskiego
Ośrodka Kultury przesyłam odpowiedzi na pytania:
1. Gazeta "Lubartowiak" jest dwutygodnikiem
2. Gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online
3. Nakład gazety w wersji papierowej rocznie to 216 tysięcy egzemplarzy
4. Gazeta w wersji papierowej jest bezpłatna
5. Tak. Gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń
6. Zasady umieszczania tekstów w gazecie nie są spisane. Nie istnieje
regulamin, a tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo
redaktor naczelny (w porozumieniu z wydawcą gazety)
7. W 2020 roku były do redakcji gazety nadsyłane teksty i materiały z
prośbą o nieodpłatną publikację przez organizacje społeczne, instytucje
lokalne (biblioteki, szkoły), stowarzyszenia, mieszkańców miasta
8. W 2020 roku w sytuacji wysłania tekstów i materiałów, o których mowa w
pytaniu nr 7, nie było sytuacji, gdy odmówiono publikacji tekstu lub nie
udzielono żadnej odpowiedzi.

z poważaniem
Sylwia Cichoń
redaktor naczelna "Lubartowiaka"