W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznych na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej,informuję, że Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie nie jest wydawcą żadnej gazety.
 
Z poważaniem
Agata Majk
Dyrektor

Pobierz list