Witam, w odpowiedzi na wniosek o informację (na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)odsyłamy przesłaną przez Państwa ankietę, zawierającą informacje o wydawanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach GAZECIE MALCZYCKIEJ.
z poważaniem
Magdalena Kożuszko, Dyrektor GOK w Malczycach.
tel.71 3179-170
e-mail:gok@malczyce.wroc.pl

Załączniki

Pobierz list