Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 14 września 2017 roku nr A.058-47/17 wraz z załącznikami, stanowiące odpowiedź na wniosek nadesłany pocztą elektroniczną w dniu 11 sierpnia 2017 roku.

Z poważaniem
Monika Adamczyk
Inspektor

Załączniki

Pobierz list